Studenterpræsten på Frederiksberg ved 
Sct. Thomas Kirke
Charlotte Cappi Grunnet 
Telefon 30 30 64 94 
E-mail: ccg@km.dk  
 

Træffes:
Sct. Thomas Kirkes kontor
L.I. Brandes Allé 5, st.th., 1958 Frederiksberg
    Tirsdag kl. 10-12

Kan træffes efter aftale i Sct. Lukas Kirke
 Christian Richardsvej, Frederiksberg
Tirsdag kl. 14-16
 
Læreruddannelserne Metropol, Frederiksberg Seminarium
Nyelandsvej 27-29, 2000 Frederiksberg
På studievejlederkontoret
Torsdag kl. 14-15
 
CBS, Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg
På studievejledergangen
Fredag kl. 13-15
 

Man er altid velkommen til at ringe og lave en aftale - jeg har min gang på både LIFE, CBS og Frederiksberg Seminarium, og jeg har mulighed for at mødes på andre tidspunkter end de anførte.
 

PERSONLIG SAMTALE – FAGLIG SPARRING – STUDENTERGUDSTJENESTER – FOREDRAG – STUDIEKREDS – KIRKELIGE HANDLINGER (dåb, bryllup osv.) 
SAMTALE: Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler for studerende – om både stort og småt og også om rent faglige spørgsmål.
Samtalerne kan dreje sig om vidt forskellige forhold i livet (følelse af tomhed, eksamensangst, stresse, sorg, ensomhed, identitet, tro, bøn, udbrændthed, følelsen af ikke at være god nok, parforhold m.v.).
Studenterpræsten er underlagt absolut tavshedspligt. Der føres ingen journaler, det er muligt at henvende sig fuldstændig anonymt uden at opgive navn, og al henvendelse er gratis.

 

Studenterpræsterne er cand. theol. og ansat som præst i den danske folkekirke. Man behøver dog ikke at have en kristen overbevisning for at bede om en samtale med præsten - og som nævnt kan det være en sparring rent fagligt eller blot af nysgerrighed man ønsker eller en samtale om et mere personligt anliggende.

STUDENTERPRÆSTER i København og Frederiksberg 
Der er ansat studenterpræster ved mange af de højere læreanstalter i Danmark - der er 3 i København og 1 på Frederiksberg. Studenterpræsterne er ansat af Folkekirken for at stå til rådighed for studerende og ansatte på universitetet og andre uddannelser i København og Frederiksberg.

Link til Studenterpræsterne KUA, hvor du også kan se det store udbud af foredrag og andre aktiviteter for studerende: studenterpraesterne.ku.dk
Link til oversigt over samtlige studenterpræster i hele Danmark: studenterpraesten.dk

 

STUDENTERMENIGHEDSRÅDET finder bl.a. tema og musik til studentergudstjenesterne 
Studentermenighedsrådet - også kaldet ’Hjernetrusten’ - har været med til at ansætte studenterpræst, Charlotte Cappi Grunnet. Indtil videre består det af fem med tilknytning til Frederiksberg Seminarium. 
Vi mødes - oftest på café med caffelatte - og planlægger bl.a. studentergudstjenesterne – hvad skal tema være, hvilke musikere og kor fra de forskellige uddannelsesinstitutioner kan medvirke – og vi taler også om hvilke foredragsholdere og emner, der skal på programmet. 
I øjeblikket arbejder vi på en ny form for meditationsandagt, som skal give ro før eksamen og afhjælpe eksamensangst.